Pod Brukiem Leży Plaża

Biuletyn warszawskiej Antify

Posts Tagged ‘solidarność’

Po co pracownikowi skrzydła husarii? —

Większość antyfaszystów należy do klasy pracującej. Nawet jeśli sami jeszcze nie pracują, to wywodzą się z rodzin pracowniczych. Mimo, że dziś panująca ideologia próbuje zatrzeć świadomość klasową wmawiając nam, że nie istnieją już żadne klasy, poza jedną – klasą średnią – w której zmieści się zarówno kasjerka w hipermarkecie, jak i biskup, polityk, czy nawet […]

Potrzebny nam taniec rewolucyjny —

Tekst nadesłany przez czytelniczkę: ——————————– Projektem mężnie stawiającym czoła zakusom zgniłego zachodu na świętość polskiej rodziny oraz ogólnie pieszczonej tradycji jest Konferencja „Ratyfikacja konwencji Rady Europy o przemocy wobec kobiet – następstwa dla jednostki, społeczeństwa i państwa”. Zorganizował ją zatroskany parlamentarny zespół na rzecz ochrony życia i rodziny. Na pierwszy rzut oka wszystko w porządku, […]