Pod Brukiem Leży Plaża

Biuletyn warszawskiej Antify

Posts Tagged ‘protesty’

Raport z walk klasowych we Francji —

W minionych miesiącach przez Francję przetoczyła się fala protestów przeciwko forsowanej przez rząd reformie prawa pracy. Pomimo, iż rządząca partia ma w swojej nazwie „socjalistyczna”, jej posunięcia nie odróżniają jej od neoliberalnej prawicy – są nimi uelastycznianie prawa pracy i przenoszenie kosztów kryzysu ekonomicznego na klasę pracującą.

Wywiad z Lordosem —

Zadowolony czy negatywnie zaskoczony? Grecki antyfaszysta odwiedza po latach rodzinne strony. ——————————– Ile miałeś lat gdy przeprowadziłeś się do Grecji i czy łatwo było Ci się tam zaaklimatyzować.? Do Grecji przeprowadziłem się z rodzina kiedy miałem 9 lat (w 2003 roku). Przez dwie pierwsze klasy chodziłem do polskiej szkoły, a potem poszedłem do greckiej i […]