Pod Brukiem Leży Plaża

Biuletyn warszawskiej Antify

Posts Tagged ‘bezos’

Jeśli socjalizm, to tylko dla bogatych? Giganci biznesu na kroplówce polskich władz. —

Pod koniec jednej z 10,5 godzinnych, nocnych zmian w magazynie Amazona pod Poznaniem, przyszło mi przerzucać ręcznie kilkadziesiąt kilogramów albumów z fotografiami pt. „Robotnicy. O klasie nieuchronnie odchodzącej do historii, w dobie powszechnej XXI-wiecznej automatyzacji i robotyzacji”. Uniwersyteckie teorie o „końcu pracy”, pomimo że brzmią atrakcyjnie, to wyraźnie odbiegają od doświadczenia 16 mln pracowników najemnych […]