Pod Brukiem Leży Plaża

Biuletyn warszawskiej Antify

Oświadczenie: Odzyskujemy Ziemię!

beet_the_system

Reclaim the Fields to luźna sieć radykalnych projektów ekologicznych. Wspólnym mianownikiem jest walka o wyłączenie ziemi z rynku, sprzeciwiając się spekulacjom gruntami i żywnością. Wśród inicjatyw składających się na RtF są kolektywy okupujące ziemię oraz nomadzi i zwykli ludzie wspierający tego typu projekty. Różnorodność okupowania ziemi jest ogromna, zależna od miejsca, kontekstu społecznego i charakteru kolektywu.

Jednym z najbardziej znanych tego typu miejsc jest La ZAD we Francji, w pobliżu Nantes. Trwające tam protesty przeciwko budowie lotniska mającego powstać na miejscu kilku wsi, z biegiem czasu przekształciły się w okupację tego terenu przez około 200 aktywistów przy silnym wsparciu miejscowych rolników. Protesty w samym mieście, jak i aktywna blokada terenu pod ewentualne lotnisko, przyciągały tysiące protestujących. Jednocześnie na okupowanym terenie zawiązało się kilkanaście kolektywów rozpoczynając niezależnie uprawy.

W podobnym kontekście politycznym powstała również Eco Village Grow Heathrow na terenach należących do londyńskiego lotniska Heathrow. Innym przykładem jest Yorkley Court Community Farm we wsi Yorkley w Forest of Dean, w Południowej Anglii. Do sieci odzyskanych terenów w RtF należą kolektywy głównie z Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Hiszpanii oraz wielu ludzi z całej Europy.
RtF powstało w 2007 roku, gdy grupa aktywistów z różnych krajów postanowiła kontynuować radykalne tradycje okupacji ziemii przez ruchy chłopskie rozszerzając również zakres działalności. Dlatego w manifeście założycielskim RtF mowa jest nie tylko o chłopach i pracownikach rolnych, ale także o tych, którzy chcą “powrotu do ziemi”.

RtF postuluje odejście od rolnictwa wielkoobszarowego ze względu na powodowaną przez niego destrukcję środowiska i rolniczych społeczności,  praktykę grabieży ziemi przez rządy i korporacje, mniejszą wydajność, uzależnienie globalnej społeczności od eksportu żywności oraz spekulację żywnością i ziemią służące jedynie sektorowi finansowemu, a będące jedną z głównych przyczyn głodu na świecie. Jako alternatywę proponuje rolnictwo mało-obszarowe, produkcje na potrzeby własne i społeczności lokalnych. Ten główny postulat zwykle postrzegany jest w większym kontekście radykalnej zmiany systemowej. Spełnienie go ma bowiem wymusić rewolucyjną zmianę w urbanizacji, rozumieniu postępu i funkcjonowania społeczeństw.

Główną działalnością RtF jako kolektywu jest wspieranie siebie nawzajem, zaś głównym wyrazem praktycznym tej pomocy jest “Gathering”, czyli zgromadzenie, które w zależności od potrzeb przybiera różne formy (np.. warsztaty, dyskusje, wspólną pracę), a także pomaga ukazać odzyskiwanie ziemi w szerokim kontekście oporu przeciw kapitalizmowi. Każdego roku odbywa się wiele mniejszych i większych spotkań i zlotów. Raz do roku organizowane jest europejskie zgromadzenie w formie obozu i okupacji ziemi. W tym roku, w lecie, RtF będzie wspierać walkę protestujących przeciw budowie więzienia w Walii.
W każdym z projektów okupacji ziemi kładzie się nacisk na jak najszerszą niezależność, dlatego trzeba zdobywać umiejętności uprawy (wiedza o ziemi i roślinach), budowy schronień z dostępnych materiałów, umiejętności koegzystowania w ekosystemie zgodnie z zasadą „low impact”, podstaw inżynierii z zakresu technologii energii odnawialnych i hydrauliki czy budowy różnych rodzajów pieców.
Założeniem projektów jest też dzielenie się ziemią i wspólne korzystanie z niej na równych  prawach wraz z lokalnymi społecznościami.

Na początku marca tego roku, w Warszawie odbyło spotkanie o RtF. Tydzień później grupa ludzi zaczęła okupację byłych terenów działkowych w Warszawie. Działki zostały opuszczone w wyniku działań deweloperów zainteresowanych tym terenem. Zdarzały się podpalenia i zastraszanie. Od miesiąca teren jest zajmowany, a zniszczenia naprawiane. Zostały posadzone pierwsze rośliny.

Kolektyw, choć nieliczny, zdaje sobie sprawę z konfliktowego kontekstu terenu na jakim się znalazł. Konflikt ten jest jednak postrzegany przez nas jako okazja do rozwinięcia kolejnego frontu walki z kapitalizmem w Polsce. Liczymy także na ludzi zainteresowanych tworzeniem kolektywu o radykalnym, konfrontacyjnym nastawieniu względem pieniądza i władzy. W dniach 24 – 30 kwietnia odbędzie się pierwsze, lokalne zgrupowanie. Planowane są warsztaty praktyczne i teoretyczne, rozszerzenie okupacji (zajęcie kolejnych terenów) i kolektywu.

Po więcej informacji zapraszamy na
reclaimthefieldspl.noblogs.org


Categorised as: InneDodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *